METODA SUBSTITUTIEIMetoda substitutiei pentru rezolvarea unui sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute consta în exprimarea unei necunoscute dintr-una din ecuatii în functie de cealalta necunoscuta si înlocuirea ei în cealalta ecuatie, obtinînd astfel o ecuatie cu o necunoscuta pe care o rezolvam.


Metoda substitutiei presupune urmatoarele etape:


-Se aduce sistemul la forma generala

-Se stabileste care necunoscuta o exprimam în functie de cealalta necunoscuta ( de obicei cea care are coeficientul cel mai mic în valoare absoluta) si din care ecuatie

-Se exprima necunoscuta stabilita în functie de cealalta necunoscuta

-Se înlocuieste expresia acestei necunoscute în cea de-a doua ecuatie si se rezolva aceasta

-Se afla si valoarea celeilalte necunoscute