Matematică informatică aplicată

Titlul: master în matematică

Calificarea şi competenţe după absolvire:

  • Să utilizeze metodele matematicii şi informaticii în rezolvarea problemelor tehnice, ştiinţifice, economice, sociale
  • Să elaboreze noi modele, noi algoritmi pentru rezolvarea unor probleme practice
  • Să utilizeze sisteme de calcul moderne.

Plan de învăţământ pentru absolvenţii unui program de studii de 3 ani

Continuare studii: doctorat

2012 Colectivul de Matematică :: Facultatea de Ştiinte - hosted by ULBS