MATHEMATICAL EDUCATION

Vol. 1,no. 2  Contents

Elena Macavei --
Educaţie, instruire, învăţare


Dumitru Acu --
Gneralizări ale unor probleme cu parte întreagă

Dan Brânzei --
Locul geometriei analitice

Titu Andreescu, Dorin Andrica --
Demonstrarea unor inegalităţi geometrice utilizând numerele complexe

Martin Bottesch --
Lucrări de matematică apărute la Sibiu în jurul anului 1800

D.M. Bătineţu - Giurgiu, Maria Bătineţu - Giurgiu --
Calculul limitelor unor şiruri de tip Euler asociate unui şir dat

Vasile Mircea Popa --
Aranjamente generalizate

Ioana Aleman --
Asupra unei metode pentru calculul unor integrale definite din funcţii trigonometrice

Vasilica Olaru --
Asupra unei inegalităţi

Amelia Bucur --
Probleme de combinatorică rezolvate neconvenţional

Didina - Maria Secelean --
O condiţie de convergenţă a unOr şiruri

Silviu Crăciunaş --
Un spaţiu normat generat de un şir de numere reale

Shigezoshi Owa --
Observaţie asupra integralei improprii de prima speţă