10 ARGUMENTE PENTRU A ALEGE

SPECIALIZAREA MATEMATICĂ INFORMATICĂ

www.depmath.ulbsibiu.ro

1. Absolvenţii studiilor de licenţă pot urma în cadrul facultăţii noastre programul de master Matematică Aplicată Informatică (acreditat)

2. Absolvenţii domeniului matematică sunt foarte apreciaţi datorită raţionamentului logic, riguros, exact, capacităţii de analiză şi sinteză, imaginaţiei şi intuiţiei pe care şi le formează în facultate

3. Acest domeniu formează baza matematică şi capacitățile necesare modelării matematice şi algoritmizării strict necesare celor ce vor lucra în domeniul IT în producţia de software

4. De aceea multe firme recrutează absolvenţi ai specializării Matematică informatică pentru utilizarea tehnicilor specifice matematicii în rezolvarea unor probleme, cât şi pentru crearea programelor specializate în p punerea în aplicare a algoritmilor găsiţi în acest mod

5. Unele dintre firme oferă posibilitatea studenţilor noştri de a face practică de specialitate, iar specialiştii lor susţin cursuri la specializarea noastră

Participarea la programele de internship constituie un prim pas pentru o viitoare angajare

6. Datorită specializării complexe obţinute în cadrul programului Matematică informatică, absolvenţii pot fi angajaţi în diverse instituţii în posturi care presupun activităţi de statistică, analiză şi prelucrare a datelor, prognoză, politici financiar-bancare etc.

7. Absolvenţii pot opta şi pentru un post de cadru didactic în învăţământul gimnazial şi liceal şi, de asemenea, în cel universitar urmând studiile doctorale

Absolventi

8. Având în vedere universalitatea matematicii şi a informaticii, absolvenţii specializării noastre îşi pot continua studiile sau se pot angaja în orice ţară de pe glob

Absolventi

9. Ştiut fiind faptul că, chiar pe plan mondial, mulţi tineri au o oarecare teamă de domeniile care presupun învăţarea şi utilizarea matematicii datorită unui grad mai mare de abstractizare, generalitate, rigoare, la aceste specializări sunt locuri suficiente scoase la concurs atât bugetare cât şi cu taxă. Astfel, absolvenţii au o mare căutare de către angajatori

10. Universalitatea matematicii şi a informaticii fac posibile intensele schimburi de studenţi cu universităţi din străinătate prin programe de tip ERASMUS cu care facultatea noastră are bune colaborări

Alte argumente

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituţie de stat acreditată cu cel mai înalt nivel „Grad de încredere ridicat” acordat de Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), calificativ reconfirmat în 2014, iar diplomele absolvenţilor sunt recunoscute oriunde în Europa şi nu numai

Baza materială (cămine studenţeşti, cantină, Casa de Cultură a Studenţilor, Biblioteca Centrală Universitară) oferă studenţilor condiţii bune de studii şi agrement

Absolventi

Municipiul Sibiu este renumit prin dezvoltarea sa reunind aspectele istorice cu cele moderne. Datorită meritelor sale a fost desemnat Capitală Culturală Europeană 2007. Evenimentele locale, naţionale şi internaţionale culturale şi sportive se succed din abundenţă în toată perioada anului la Sibiu

Sibiul şi împrejurimile sale atrag anual mii de turişti de pe toate meridianele

De aceea multe firme recrutează absolvenţi ai specializării Matematică informatică pentru utilizarea tehnicilor specifice matematicii în rezolvarea unor probleme, cât şi pentru crearea programelor specializate în p punerea în aplicare a algoritmilor găsiţi în acest mod

Absolventi

Te aşteptăm să ne fii coleg!