MATEMATICĂ – INFORMATICĂ APLICATĂ

Prezentare

Programul se referă la un ciclul de studii de tip masterat, mixt (fără plată şi cu plată), cu durata de 2 ani, în domeniul matematicii şi informaticii aplicate.

Misiune

1. Lărgirea orizontului de cunoaştere a absolvenţilor cu studii superioare din profilele matematică şi informatică prin acumularea de cunoştinţe noi de maximă actualitate, atât de necesare în practică.

2. Formarea unei viziuni mai largi asupra dimensiunilor actuale ale matematicii şi informaticii.

3. Dobândirea deprinderilor necesare aplicării matematicii şi informaticii în ştiinţă, tehnică şi economie.

Obiective

1. Asigurarea unui cadru optim de transfer bilateral al cunoştinţelor între mediul academic şi cel practice.

2. Crearea unor condiţii optime de studiu şi cercetare pentru orice absolvent de studii superioare prin prezentarea unor teme şi aplicaţii de înaltă ţinută academică şi de activitate practică imediată.

3. Înţelegerea importanţei cunoaşterii celor mai moderne rezultate din Matematica şi Informatica aplicate.

4. Adaptarea continuă a acestei forme de învăţământ la necesităţile reale ale ştiinţei, tehnicii şi economiei româneşti, prin adoptarea unui plan flexibil în concordanţă cu cerinţele de pregătire postuniversitară.

Calificarea şi competenţa absolventului

1. Să utilizeze metodele matematicii şi informaticii în rezolvarea problemelor tehnice, ştiinţifice, economice, sociale.

2. Să elaboreze noi modele, noi algoritmi pentru rezolvarea unor probleme practice.

3. Să utilizeze sisteme de calcul moderne.

© 2012 Colectivul de Matematică :: Facultatea de Ştiinte - hosted by ULBS