Personalul didactic al colectivului

Prof. univ. dr. Mugur Acu - Director Departament

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 311

Web: Pagina personală

E-mail: acu_mugur@yahoo.com

Domenii de interes: Teoria geometrică a funcţiilor analitice

CV ::  Lista de lucrari

Prof. univ. dr. Ana Maria Acu

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 311

Web:

E-mail: acuana77@yahoo.com

Domenii de interes: Analiza numerică, Matematici aplicate

CV :: Lista de lucrari

Prof. univ. dr. Eugen Drăghici

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 302, 313

Web:

E-mail: eugen.draghici@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Analiza complexa

CV ::  Lista de lucrari

Prof. univ. dr. Nicolae Secelean

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 303

Web:

E-mail: nicolae.secelean@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Topologie generală, Teoria măsurii şi integralei, Teoria fractalilor, Didactica Matematicii

CV :: Lista de lucrari

Prof. univ. dr. Laurian Suciu

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 312

Web:

E-mail: laurians2002@yahoo.com

Domenii de interes: Analiză matematică, armonică, funcţională; Teoria ergodică

CV :: Lista de lucrari

Conf. univ. dr. Adrian Branga

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 302

Web:

E-mail: adrian_branga@yahoo.com

Domenii de interes: Analiza numerică şi teoria aproximării, Teoria funcţiilor spline

CV :: Lista de lucrari

Conf. univ. dr. Amelia Bucur

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 312

Web:

E-mail: amelia.bucur@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Ecuaţii diferenţiale, Cercetări operaţionale, Modelare matematică

CV :: Lista de lucrari

Conf. univ. dr. Eugen Constantinescu

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 302

Web:

E-mail: egnconst68@yahoo.com

Domenii de interes: Analiză numerică

CV :: Lista de lucrari

Conf. univ. dr. Florin Sofonea

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 310

Web:

E-mail: florin.sofonea@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Q calcul, Analiza numerică şi teoria aproximării

CV :: Lista de lucrari

Lector univ. dr. Adrian Gîrjoabă

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 302

Web:

E-mail: adrian.girjoaba@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Analiză globală, Geometrie spectrală şi diferenţială

CV :: Lista de lucrari

Lector univ. dr. Andreea Solomon

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 302

Web:

E-mail: a.sarafoleanu@gmail.com

Domenii de interes: Analiza Matematica, Teoria operatorilor

CV :: Lista de lucrari

Lector univ. dr. Alina Totoi

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 303

Web:

E-mail: totoialina@yahoo.com

Domenii de interes: Analiza complexa, Teoria geometrica a functiilor analitice

CV :: Lista de lucrari

Lector univ. dr. Ioan Ţincu

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 312

Web:

E-mail: tincuioan@yahoo.com

Domenii de interes: Analiză numerică şi teoria aproximării

CV :: Lista de lucrari

Asistent univ. drd. Petrică Dicu

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 303

Web:

E-mail: petrica.dicu@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Matematici aplicate în economie

CV :: Lista de lucrari

Asistent univ. dr. Augusta Raţiu

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 311

Web:

E-mail: augusta.ratiu@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Teoria optimizării;

CV :: Lista de lucrari

Cadre didactice asociate

Prof. univ. dr. Dumitru Acu

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 311

Web: Pagina personală

E-mail: acu_dumitru@yahoo.com

Domenii de interes: Teoria numerelor, Analiza numerica, Inegalitati, Educatia matematica

CV ::  Lista de lucrari

Prof. univ. dr. Mioara Boncuţ

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 303

Web:

E-mail: mioara.boncut@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Matematici speciale, Polinoame ortogenale

CV ::  Lista de lucrari

Prof. univ. dr. Emil C. Popa

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 312

Web: Pagina personală

E-mail: emilpopa@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Teoria Aproximării, Calcul umbral

CV ::  Lista de lucrari

Dr. Diana Biclea

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 303

Web: Pagina personală

E-mail: biclea.d@gmail.co

Domenii de interes: Teoria operatorilor, Analiza functionala

CV ::  Lista de lucrari

Dr. Radu Diaconu

Birou: Corpul B, Etajul 3, Cabinet 311

Web: Pagina personală

E-mail: radudyaconu@yahoo.com

Domenii de interes: Analiza complexa

CV ::  Lista de lucrari

Colectivul de Informatica

© 2012 Colectivul de Matematică :: Facultatea de Ştiinte - hosted by ULBS